Vestvendte terrasser - hager i Kongsparken – innredes og beplantes

Terrassene i Kongsparken-prosjektet vil vies stor oppmerksomhet. Samtlige innredes og beplantes, og vil i kombinasjon med sin romslige størrelse oppleves som en egen hage på terrassene.

– Gjennom de store glassflatene blir terrassen en optisk forlengelse av stuen. Når du oppholder deg i din leilighet er terrassen en viktig del av romopplevelsen. De store vinduene bli stuens store omskiftelige maleri hvor terrassen danner forgrunnen til panoramaet ut over bylandskapet, sier Kristina Schröder – arkitekt i AT Plan & arkitektur.

Helhetlig tanke

Hun forklarer at terrassene også vil være synlige fra viktige byrom i sentrum. Beplantning på terrassene bidrar derfor til en mykere overgang og integrering mot Kongsparken.

– Form og materialvalg på plantekasser og fast innredning på terrassene skal følge den helhetlige tanken om materialbruk og arkitektur. Overflaten av kassene skal spille i lag med teglkledningen og farger på beslag og vinduskarmene. Beplantningen skal videre tilpasses det arktiske klimaet og utvelges i tett dialog med landskapsarkitekt og gartner, forteller Schröder.

Vestvendte terrasser

Flere av terrassene i Kongsparken er vestvendt, og på bakgrunn av det nyter et behagelig solklima.

– På grunn av den store avstanden til nabobebyggelsen mot vest og nord vil terrassene ha veldig god ettermiddags og kvelds-sol. Også på regndager vil lys- og utsiktsforholdene være gode med kontakten til parken og de gamle almetrærne, sier Kristina Schröder.

Økt bokvalitet

Kongsparken-prosjektet har vektlagt at de tilhørende byrommene skal bli ivaretatt og utbedret.

– Det å tilby tilgang til  grønne ressurser i nærmiljø anser vi som en viktig faktor i boligprosjekter.  Høy kvalitet på utforming og materialvalg bør vektlegges, og et grønt preg med fokus på miljø vil bidra til å øke bokvalitet i prosjekter og aktivisere byrommene.

– Det er derfor vektlagt en betydelig oppgradering av byrommene rundt dette prosjektet. Både Kongsparken og det nye parkdraget i Haakon den gamles gate ligger rett ved inngangsdøra, og tilbyr generøse og trygge uteareal for lek og opphold, utdyper arkitekten.

Vestvendte terrasse-hager – innredes og beplantes

Terrassene i Kongsparken-prosjektet vil vies stor oppmerksomhet. Samtlige innredes og beplantes, og vil i kombinasjon med sin romslige størrelse oppleves som en egen hage på terrassene.

– Gjennom de store glassflatene blir terrassen en optisk forlengelse av stuen. Når du oppholder deg i din leilighet er terrassen en viktig del av romopplevelsen. De store vinduene bli stuens store omskiftelige maleri hvor terrassen danner forgrunnen til panoramaet ut over bylandskapet, sier Kristina Schröder – arkitekt i AT Plan & arkitektur.

Helhetlig tanke

Hun forklarer at terrassene også vil være synlige fra viktige byrom i sentrum. Beplantning på terrassene bidrar derfor til en mykere overgang og integrering mot Kongsparken.

-Form og materialvalg på plantekasser og fast innredning på terresassen skal følge den helhetlige tanken om materialbruk og arkitektur. Overflaten av kassene skal spille i lag med teglkledningen og farger på beslag og vinduskarmene. Beplantningen skal videre tilpasses det arktiske klimaet og utvelges i tett dialog med landskapsarkitekt og gartner, forteller Schröder.

Vestvendte terrasser

Flere av terrassene i Kongsparken er vestvendt, og på bakgrunn nyter et behagelig solklima.

– På grunn av den store avstanden til nabobebyggelsen mot vest og nord vil terrassene ha veldig god ettermiddags og kvelds-sol. Også på regndager vil lys- og utsiktsforholdene være gode med kontakten til parken og de gamle almetrærne, sier Kristina Schröder.

Økt bokvalitet

Kongsparken-prosjektet har vektlagt at de tilhørende byrommene skal bli ivaretatt og utbedret.

-Det å tilby tilgang til  grønne ressurser i nærmiljø anser vi som en viktig faktor i boligprosjekter.  Høy kvalitet på utforming og materialvalg bør vektlegges, og et grønt preg med fokus på miljø vil bidra til å øke bokvalitet i prosjekter og aktivisere byrommene.

-Det er derfor vektlagt en betydelig oppgradering av byrommene rundt dette prosjektet. Både Kongsparken og det nye parkdraget i Haakon den gamles gate ligger rett ved inngangsdøra, og tilbyr generøse og trygge uteareal for lek og opphold, utdyper arkitekten.

Kontakt

Alexander Uhre
Hjem Eiendomsmegling
Telefon: 900 76 691
Send e-post

Registrer din interesse

    Jeg gir herved samtykke til å bli kontaktet via e-post og telefon med relevant informasjon om dette prosjektet.
    Se personvernpolicy